BC veiklos 15 metų jubiliejus 2018-10-19

 

Spalio 19 d. Slavikuose vyko didelė šventė – bendruomenės centras šventė veiklos 15 metų jubiliejų.

Slavikų seniūnijos bendruomenės centras įkurtas 2003 – 12 – 29.  Vienija visos Slavikų seniūnijos bendruomenę. Tada buvo 82 nariai. 2018 m.  BC yra - 65 nariai.

Bendruomenės centro veiklos sritys: kultūros, švietimo, socialinė, aplinkosaugos, sporto.

2004 – 2018 m. aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Iš viso finansuoti 53 projektai. Juos įvykdžius Slavikų kraštui pritraukta 62880,41 Eur.

  Slavikų seniūnijos bendruomenės centras panaudos pagrindais naudojasi savivaldybės patalpomis Šilgalių ir Slavikų kaimuose, kurios naudojamos tiek linksmiems, tiek liūdniems susiėjimams.

  Per visus  gyvavimo metų buvo atlikta nemažai gerų darbų: organizuotos talkos, šventės, vakaronės, išvykos, tvarkomi nenaudojami pastatai; dalyvauta kompiuterinio raštingumo kursuose; gražiai pristatoma mūsų bendruomenės veikla Šakių rajono BC Asociacijos šventėse – mugėse, respublikiniuose sąskrydžiuose. Bendruomenė kartu su seniūnija, mokykla bei aktyviu jaunimu tvarko ir prižiūri prieigas prie Šešupės. Vienoje jų įruošė tinklinio aikštelę, kurioje sportuoja ne tik vietiniai, bet ir svečiai. Vasaros sezono užbaigimui organizuojamos atvirosios tinklinio varžybos, kurios pritraukia norinčias varžytis komandas iš viso rajono. Palaiko glaudžius ryšius su VSAT Pagėgių rinktinės Šilgalių užkardos darbuotojais.

  Apie Slavikų seniūnijos gyvenimą „pasakoja“ informacinis leidinukas „Slavikietis“. Jame galima susipažinti su seniūnijos, bendruomenės, mokyklos naujienomis ir nuveiktais darbais. Taip pat prisimename krašto istoriją bei garsius kraštiečius.           

   Didžiausio jau įvykdyto projekto „Krepšinio aikštelės atnaujinimas ir vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Slavikuose“ rezultatais aktyviai naudojasi tiek jaunimas, tiek vaikai bei šeimos. 2011-2012 m. vykdyto projekto rezultatas - atnaujinta krepšinio aikštelė ir įrengta vaikų žaidimų aikštelė Slavikų pagrindinės mokyklos teritorijoje.

  2013-2014 m. įvykdytas projektas „Bendruomenės veiklos dešimtmetis – tvirtas žingsnis naujiems darbams“ - Slavikų kaimo kapelai nupirkti tautiniai kostiumai bei dalis reikalingų muzikos instrumentų (kontrabosas, būgnas). Taip pat įsigyta reikalinga kompiuterinė įranga bei išleistas leidinys „Slavikų praeitis ir dabartis“.

   Vykdydami projektus, įkūrėme Slavikuose Atvirą jaunimo erdvę laisvalaikio centro rūsyje ir mokyklos sporto aikštyne. Per 15 jaunimui įgyvendinta 12 projektų. Bendruomenės patalpų remontui Slavikų ir Šilgalių kaimuose – 7 projektai. Gera žinia, kad iki kitų metų birželio mėn. įgyvendinsime dar vieną didelį projektą – prie patalpų Šilgalių kaime bus  įrengtas pandusas neįgaliesiems bei pakeista aikštelės danga trinkelėmis.

   Jau 5 metai, kaip mūsų BC kartu su Zanavykų muziejumi dalyvaujame konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“, kurį organizuoja LR Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Ir čia mus lydi sėkmė – už renginių metu dalinamos šviesą atspindinčias priemones, bendruomenės aktyvinimą būti saugiais gatvėse ir keliuose –kiekvienais metais esame įvertinami prizinėmis ir piniginėmis vietomis.

   2015 m., gavę finansavimą projektui, Slavikuose prie laisvalaikio salės įrengėme lauko sceną ir nupirkome lauko baldus.

   Slavikų kaimo kapela, pasipuošusi BC įsigytais tautiniais kostiumais, sėkmingai koncertuoja visoje Lietuvoje. Per metus žiūrovus linksmina 10-14 kartų. 2016 m., švęsdama veiklos 15 metų jubiliejų, išleido pirmąją savo kompaktinę plokštelę.

  2017 m. paskelbėme foto konkursą „Gimtojo krašto grožis“, kurio metu bendruomeniečiai fiksuoja gražius vaizdus Slavikų seniūnijos teritorijoje. Buvo išleistas 2018 metų sieninis kalendorius. Šiemet taip pat kviečiame dalyvauti visus mažus ir didelius. Gruodžio mėn. vėl pristatysime jau 2019 metų kalendorių.

   Taip pat 2017 m. buvo gautas finansavimas priemonėje „Remti bendruomeninę  veiklą savivaldybėse“ – atnaujinome dalį Slavikų katalikų kapinių tvoros. Šiais metais, dalyvaudami šioje priemonėje, atnaujinsime Slavikų seniūnijos žemėlapį prie skvero ir įrengsime jam stogelį.

   Džiaugiamės, kad aktyviai lankoma mūsų internetinė svetainė www.slavikai.lt, kurioje „sugula“ visa naujausia informacija apie Slavikų seniūnijos gyvenimą.

   Šventės dalyviams buvo demonstruojamos skaidrės, kuriose atsispindėjo bendruomenės veikla. Taip pat žiūrėjo Jankų kaimo teatro komediją pagal V.Miliūną „Draugiškas teismas“, kojas mankštino ir šoko, linksminant Slavikų kaimo kapelai bei muzikantams – Stasiui ir Algimantui.

   Džiaugiamės, kad turime šalia draugiškas bendruomenes: Gotlybiškių, Panovių, Sudargo, kurios maloniai atsiliepė į mūsų šventinį kvietimą. Taip pat nuoširdus „Ačiū“ Šakių rajono BCA bei UAB „Gulbelė“, Šakių KC.

 Pirmininkė Renata Baltrušaitienė

 

Daugiau foto - NUOTRAUKOS