Vairuojančių ir keliaujančių diena 2018

 

   Paskutinis rugsėjo sekmadienis skirtas keliaujančiųjų ir vairuojančių dienai paminėti. Ši diena buvo paminėta ir Slavikų parapijos Šv. Onos bažnyčioje, kurioje ta intencija Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis. Šv. Mišių metu parapijiečiai meldėsi ir prašė Dievo palaimos globoti keliaujančius, apdovanoti palaiminga amžinybe žuvusius kelyje, stiprybės ir sveikatos – sužeistiems eismo įvykiuose.

   Po Šv. Mišių Slavikų seniūnijos bendruomenės centro pirmininkė Renata Baltrušaitienė pristatė konkursą „Eismo saugumas bendruomenėse‘ 2018“, kurį organizuoja Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Jame Slavikų seniūnijos bendruomenės centras dalyvauja kartu su Zanavykų muziejumi. Padedant parapijos klebonui, parapijiečiams buvo dalinamos šviesą atspindinčios priemonės, kita saugaus eismo medžiaga. Po to – klebonas palaimino parapijiečių transporto priemones.