Šv. Mišių laikas Slavikų bažnyčioje

 

Šv. Mišių tvarka Slavikų parapijoje:


         Šiokiadieniais (pirmadienis-penktadienis) - 9 val.                      

         Šeštadieniais – 10 val. (laikas gali keistis pagal pastoracinius poreikius)                                              

         Sekmadieniais – 10 val.                                                                                                                            

         Lapkričio 1 d. 10 val. ir 12 val. (po 12 val. Šv. Mišių – procesija į kapines)                                  

          Lapkričio 2 d. 10 val. ir 12 val.                                                                                   

          Gruodžio 10 d. 8.45 val.                                                                     

Gruodžio 17 d. 12 val.-Rekolekcijos                                               

Gruodžio 24 d. 10 val., Kalėdų Nakties (Piemenėlių) – 20 val. 

Gruodžio 25 d. 10 val.   

Gruodžio 26 d. 10 val.