Šv. Mišių laikas Slavikų bažnyčioje

 


          Slavikų Šv. Onos bažnyčia.

Klebonijos adresas:

Bažnyčios g. 6, Slavikų k., Šakių r. sav. LT-71361

  Slavikų parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis 

                                                                         Tel. Nr. 8-674-71814 


                                      Šv. Mišių laikas

             Sekmadieniais – 1000 val.

             Šeštadieniais – 1000 val.

             Šiokiadieniais – 900 val. (nuo rugsėjo mėn.)

 

             Išpažintys klausomos – prieš šv. Mišias

             Švč. Sakramento adoracija – pirmais mėnesių sekmadieniais

                                                                                     

                                                                                                                                   Gegužinės pamaldos – po šv. Mišių

                                                                                                                                   Birželinės pamaldos – po šv. Mišių

                                                                                                                                   Rožinio malda spalio mėnesį – po šv. Mišių

 

                                                                                                                 Atlaidai

                                                                                     Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

 

 

Šv. Mišios Slavikų Šv. Onos bažnyčioje 2020 metais

 

Rugsėjo 27 d. – 10 val.

Spalio 4 d. – 10 val.

Spalio 11 d. – 10 val. klebonas kun. Donatas Rolskis aukos Padėkos Šv. Mišias ir, PAČIAM PRAŠANT, išeina iš Vyskupijos į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo kunigų marijonų vienuoliją.