Šv. Mišių laikas Slavikų bažnyčioje

 

2019 metai Slavikų parapijoje:


          Slavikų Šv. Onos bažnyčia. Klebonijos adresas:

Bažnyčios g. 6, Slavikų k., Šakių r. sav. LT-71361

                                    Slavikų parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis

                                                                               Tel. Nr. 8-674-71814 


                                      Šv. Mišių laikas

             Sekmadieniais – 1000 val.

             Šeštadieniais – 1000 val.

             Šiokiadieniais – 900 val.

 

             Išpažintys klausomos – prieš šv. Mišias

             Švč. Sakramento adoracija – pirmais mėnesių sekmadieniais

                                                                                     

                                                                                      Gegužinės pamaldos – po šv. Mišių

                                                                                      Birželinės pamaldos – po šv. Mišių

                                                                                      Rožinio malda spalio mėnesį – po šv. Mišių

 

                                                                                                                 Atlaidai

                                                                                     Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

 

  2019 metais Šv. Mišių tvarka sekmadieniais ir šventėse