Šv. Mišių laikas Slavikų bažnyčioje

 


          Slavikų Šv. Onos bažnyčia.

Klebonijos adresas:

Bažnyčios g. 6, Slavikų k., Šakių r. sav. LT-71361

                               Slavikų parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis

                                                                         Tel. Nr. 8-674-71814 


                                      Šv. Mišių laikas

             Sekmadieniais – 1000 val.

             Šeštadieniais – 1000 val.

             Šiokiadieniais – 900 val.

 

             Išpažintys klausomos – prieš šv. Mišias

             Švč. Sakramento adoracija – pirmais mėnesių sekmadieniais

                                                                                     

                                                                                                                                   Gegužinės pamaldos – po šv. Mišių

                                                                                                                                   Birželinės pamaldos – po šv. Mišių

                                                                                                                                   Rožinio malda spalio mėnesį – po šv. Mišių

 

                                                                                                                 Atlaidai

                                                                                     Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

 

 

Šv. Mišios Slavikų Šv. Onos bažnyčioje 2020 metais

 

Liepos 26 d. – 10 ir 12 val. – ŠV. ONOS ATLAIDAI

Rugpjūčio 2 d. – 10 val.

Rugpjūčio 9 d. – 10 val.

Rugpjūčio 15 d. – 9.30 val. - ŽOLINĖ

Rugpjūčio 16 d. – 10 val.

Rugpjūčio 23 d. – 10 val.

Rugpjūčio 30 d. – 10 val.

Rugsėjo 6 d. – 10 val.

Rugsėjo 13 d. – 10 val.

Rugsėjo 20 d. – 12 val.

Rugsėjo 27 d. – 10 val.

Spalio 4 d. – 10 val.

Spalio 11 d. – 10 val.

Spalio 18 d. – 10 val.

Spalio 25 d. – 10 val.

Lapkričio 1 d. – 10 ir 12 val. – VISI ŠVENTI

Lapkričio 2 d. – 10 ir 12 val. – VĖLINĖS

Lapkričio 8 d. – 10 val.

Lapkričio 15 d. – 10 val.

Lapkričio 22 d. – 10 val.

Lapkričio 29 d. – 10 val.

Gruodžio 6 d. – 10 val.

Gruodžio 13 d. – 10 val.

Gruodžio 20 d. – 13 val. – REKOLEKCIJOS

Gruodžio 24 d. – 20 val. – KŪČIOS

Gruodžio 25 d. – 10 val. – KALĖDOS

Gruodžio 26 d. – 10 val. – ANTRA KALĖDŲ DIENA

Gruodžio 27 d. – 10 val. – REKOLEKCIJOS