Šv. Mišių laikas Slavikų bažnyčioje

 

2018 metai Slavikų parapijoje:


          Slavikų Šv. Onos bažnyčia. Klebonijos adresas:

Bažnyčios g. 6, Slavikų k., Šakių r. sav. LT-71361

                                    Slavikų parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis

                                                                               Tel. Nr. 8-674-71814 


                                      Šv. Mišių laikas

             Sekmadieniais – 1000 val.

             Šeštadieniais – 1000 val.

             Šiokiadieniais – 900 val.

 

             Išpažintys klausomos – prieš šv. Mišias

             Švč. Sakramento adoracija – pirmais mėnesių sekmadieniais

                                                                                     

                                                                                      Gegužinės pamaldos – po šv. Mišių

                                                                                      Birželinės pamaldos – po šv. Mišių

                                                                                      Rožinio malda spalio mėnesį – po šv. Mišių

 

                                                                                                                 Atlaidai

                                                                                     Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

 

 

 

 

Lapkričio 11 d. – 1000 val.

Lapkričio 18d. – 1000 val.

Lapkričio 25 d. – 1000 val.

Gruodžio 2 d. – 1000 val.

Gruodžio 9 d. – 1000 val.

Gruodžio 16 d. – 900 val.

Gruodžio 23 d. – 1200 val. - REKOLEKCIJOS

Gruodžio 24 d. – 2000 val. - KŪČIOS

Gruodžio 25 d. – 1000 val. - KALĖDOS

Gruodžio 26 d. – 1000 val. - ANTRA KALĖDŲ DIENA

Gruodžio 30 d. – 1000 val.

    

2018 metų KALĖDOJIMAS SLAVIKUOSE

Gruodžio 8 d. - Vyšnių g., Kranto g., Pasieniečių g.

Gruodžio 14 d. - Mokyklos g.

Gruodžio 15 d. - Bažnyčios g., Šešupės, Suvalkiečių g., Ryto g.

Kalėdojimo laikas: 11-20 val. laikas gali būti ir vėlesnis tik dėl laidotuvių ar kitokių liturginių patarnavimų.

Dienos tvarka nesikeis.