Zanavykiškų žodžių mugė 2022-11-24


                                    ZANAVYKIŠKŲ ŽODŽIŲ MUGĖ 2022-11-24

 

   „Ve, andai patupdžiau pereklę an kiaušinių, mažu tupės, ale vos valanda praėju, o jijė jau uš skūnios. Šaukiu savo žmogui, eikvia i pagaukiva, o jis, judošius, tinginys – mesk šun, i tas nės. Neteis, guli stubelė kai meitėlis, ba stubo zelikis jau šalts. Netsimenu, kada buvau tei perpykus, net šlekta pasidari. Aš čia striošyjuos, o jis sau parpia, kai putsmalūnis, nė su štakietu nepribakysi! Pamačyju kaimynu vaikyštys. Kat i grasus, padūkęs kai rupūžiuks, per dienų dienas jodosi, darmazgioja, visokių zbitku prisimislija, ale vištuke pagaut padėju...“

                                                                                                                   Ona Jasinskienė

 

   Graži ta mūs zanavykiška šnekta... Zanavykai ne šneka, o giedote gieda. O koks jų išmislas, šnektos gražumas, posakių įmantrumas?

   Slavikų seniūnijos salėje susirinkę įvairaus amžiaus kraštiečiai ne tik smagiai praleido vakarą, bet ir dalyvavo Šakių viešosios bibliotekos edukacijoje „Zanavykiškų žodžių mugė“, kurią pravedė Onutė Jasinskienė ir Lina Eringienė. Kas prisiminė, kas naujai išgirdo zanavykiškų žodžių ir posakių. Keletas jų:

   „Smorinėja kaip musmirių apsiėdęs“

   „Alupka nudilo, reikia padrožt“

   „Daiktais palyta, daiktais sausa“

   „Išvaryk žiures iš kiemo, ba vaikus gnaibo“

   „Atsirado prigulys kožną pamylėti“

 

   Pavarčius tris Zanavykų šnektos žodyno tomus (2003), randame ir Slavikuose užrašytų žodžių bei posakių. Štai keletas: ABAZAS, AKIS IŠVERTĘS, ANIUOLAS, AN SPRANDO UŽLIPTI, BEPIGA, BE MIEROS, BUVYTIS, CEŠKYT, CIBULIS, DABOT, DAIKTE, DŪPKINĖT, ELKSNIS, GANUKAS, GASPADA, IŠČYSTYT,IŠKADA, JUŠKA, KAIMYNUOTIS, KELVIETA, KRIPĖ, MAČYTI, MAT JĮ NOGLA, PADLAGOS, PLYSKAS, PRIPANKUOTI, RAPUKIENA, ROKUOTI, UŽDAMYT, ZUIKIŲ BAIKOS ir daug kitų...

   Pasitikrinę savo žinias, vakaro dalyviai dalyvavo viktorinoje apie saugų eismą, kaip reikia elgtis tamsiu paros metu pėstiesiems, dviratininkams, paspirtukininkams. Visiems buvo padalintos šviesą atspindinčios priemonės. Slavikų seniūnijos bendruomenės centras dalyvauja konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“, tad ir rūpinasi bendruomeniečių saugumu.

  O Šakių viešosios bibliotekos Slavikų padalinio bibliotekininkė Algimanta Kuncaitytė pristatė akciją „Sušildyk Ukrainos kojas“, kurią paskelbė Šakių viešoji biblioteka ir „Špūlutė“.

   Širdingai dėkojame už buvimą kartu, už bendrystę, šnekėkim zanavykiškai ir neužmirškim savo tarmės...

Daugiau foto - NUOTRAUKOS

http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/180-zanavykisku-zodziu-muge-2022-11-24