Skautų stovykla 2018

 

Birželio 29-30 d. neformali Slavikų jaunimo grupė vykdė projektą "Pažink savąjį kraštą - būk iniciatyvus ir sportuok aktyviai", kuris buvo finansuotas iš Šakių rajono savivaldybės administracijos Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programos. Šio projekto metu buvo suorganizuota trijų skautų draugovių stovykla. Norisi pasidžiaugti, kad stovykloje dalyvavo Slavikų Pr. P. Būčio (vadovė Auksė Kriščiokaitienė), Marijampolės J. Totoraičio ir Kalvarijos M. Avietėnaitės (vadovė Jolanta Lukšienė) skautų draugovės. Iškilmingos draugovių rikiuotės metu prisiekė jaunieji skautai, kuriems buvo užrištos skautų kaklaraiščiai pagal patyrimo laipsnius. Stovykloje dalyvavo 37 dalyviai. Visus stovyklautojus pasveikino Slavikų pagrindinės mokyklos direktorius Juozas Rakickas, Slavikų parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis, Sudargo seniūnė l.e. Slavikų seniūno pareigas Rita Grigaitienė. Projekto metu buvo suorganizuotas pėsčiųjų žygis „Knygnešių takais“. Startavus iš Slavikų pagrindinės mokyklos stadiono, kur buvo įsikūrusi skautų stovykla, pėsčiųjų žygio dalyviai aplankė ir sutvarkė 9 knygnešių ir 11 kunigų kapus, uždegė atminimo žvakeles. Lydimi Slavikų laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorės Renatos Baltrušaitienės, dalyviai susipažino su Slavikų krašto ir knygnešystės istorija, žygiuodami pasidžiaugė gražia gamta ir įžymiomis Slavikų vietovėmis, paminklais.

                      Įveikę dalį pėsčiųjų žygio trasos, žygeiviai užsuko į prieigą prie Šešupės, vadinamą Slavikų „pliažu“. Čia ne tik atsigaivino „valstybinėje sienoje“, bet ir išbandė save įvairiuose žaidimuose. Pailsėję jaunieji pėsčiųjų žygio dalyviai, patraukė link Šilgaliuose esančios knygnešių Būčių sodybos. Pakeliui užsukome į Zigmo Naujokaičio puoselėjamą Kurynės dendrologinį rinkinį. Čia Kurynės parko šeimininkas mielai sutiko svečius ir papasakojo apie parko įkūrimo pradžią ir vykdomus darbus.

                      Pasigrožėję gražiu gamtos kampeliu, pėsčiųjų žygio dalyviai patraukė link Šilgalių kaime esančios sodybos, kur buvo uždegtos atminimo žvakelės ir sutvarkyta aplinka prie paminklinės skulptūros, žyminčios vyskupo Pr. P. Būčio tėviškę. Žygio metu nueita apie 20 km. Lydint „globėjai“ Renatai Baltrušaitienei, visi žygio dalyviai sėkmingai pasiekė finišą – sugrįžo į stovyklą Slavikų pagrindinėje mokykloje. Pasistiprinę skaniu Rimos Birštonienės pagamintu plovu, skautai žaidė įvairius žaidimus komandose,„bavarišką“ tinklinį, krepšinį.

                      Artėjant vakarui, Slavikų parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis mokykloje salėje aukojo Šv. Mišias, bendravo su jaunaisiais skautais. Vėliau, pasistiprinę karšta barščių sriuba, vakarojo prie laužo.

                      Antra diena stovyklautojus taip pat lepino gražiu oru. Todėl jaunieji skautai dar kartą išsiruošė į pėsčiųjų žygį, bet jau Slavikų kaimo teritorijoje. Sugrįžus vyko diskusijos, aptarimas,Slavikų seniūnijos bendruomenės centro pirmininkė Renata Baltrušaitienė pristatė konkursą „Eismo saugumas bendruomenėse 2018“, kurį organizuoja Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Skatinant jaunus eismo dalyvius ir akcentuojant saugiai elgtis gatvėse ir keliuose, kiekvienas stovyklos dalyvis parašė linkėjimus savo draugams ir padovanojo vienas kitam atvirutes saugaus eismo tema. 

                      Tikimės, kad ir kitais metais bus nutiesti skautų draugovių bendrystės tiltai.

 

Daugiau foto - NUOTRAUKOS