NAUJIENOS

Stogastulpis "Slavikai-Šilininkai" 2023-10-04

 

                                              Stogastulpis „Slavikai-Šilininkai“ 2023-10-04

   Nerudeniškai šiltą, vėjuotą popietė susibūrė nedidelė saujelė žmonių į stogastulpio „Slavikai – Šilininkai“ pristatymą bendruomenei. Skambėjo slavikiečių Renatos ir Auksės dainos gitaros garsų fone. Šilininkų istorinę panoramą apžvelgė specialistė Birutė ir bibliotekininkė Algimanta.

Buvo papasakota kaip atsidaro šis šalikelės statinys. Kaimų ribą žyminti medinė skulptūra pavadinta netgi projektu, nes nuo idėjos iki įgyvendinimo į jį įsitraukė daug asmenų. Žiūrių-Šilininkų seniūnaitė Raimonda Šuikienė tarsi jautė, kad trūksta kažko, kas išskirtų, kur prasideda, kur baigiasi kaimai. Ir nuo idėjos gimimo jos galvoje prasidėjo darbai... Prie stogastulpio atsiradimo prisidėjo net 3 seniūnai. Seniūnas Valdas Dumčius sužinojęs tokią iniciatyvą su entuziazmu pritarė jai. Laikinai einanti seniūno pareigas Slavikų seniūnijoje Sudargo seniūnijos seniūnė Rita Grigaitienė parėmė toliau vykstančius darbus, kurie buvo reikalingi kuriant stogastulpį. Renginyje turėjo galimybę būti esamas seniūnas Redas Juškaitis, kuris juokavo, kad turės tarti žodį už visus tris seniūnus. Šis seniūnas dalyvavo vykstant baigiamiesiems stogastulpio statymo darbams ir pasirūpino, kad viskas vyktų sklandžiai ir iki galo. Seniūnas Redas Juškaitis pasidžiaugė tokia iniciatyva ir pabrėžė, kad tiems, kam rūpi praeitis, visada rūpi ir ateitis. Padėkos dovana iš seniūno rankų buvo įteikta skulptorei, autorei Jūratei Mikelaitienei. Buvo pasidžiaugta, kad Slavikų seniūnijoje turime tokią kūrybingą ir stiprią moterį, nes skulptorius, drožėjas - gana vyriška specialybė, amatas, meno rūšis. Pakalbinta darbo autorė, pasakojo, kad drožimas truko 40 valandų, kad tam buvo panaudotas ąžuolas, kad norėjosi, jog šiame stogastulpyje būtų pavaizduotas Slavikų herbas ir šiai vietovei tinkantys simboliai. Bendruomenės „Slavikiečiai“ pirmininkė Neringa įteikė Jūratei puokštę gėlių ir pasveikino ją bendruomenės vardu su tokiais prasmingais darbais, nes garbė turėti savo bendruomenėje tokią narę.

   Renginyje dalyvavo ir kraštietis, Šakių rajono savivaldybės tarybos narys Ričardas Lekavičius, kuris patikėjo šių darbų prasme ir įsileido į savo žemę statinį. Jis kalbėjo, kad šį jo žemės sklypą nori matyti kaip 100 ąžuolų parką, kuriame susitinka keliaujantys pro šalį kraštiečiai pokalbiui, poilsiui, ramybės akimirkai. Nors ąžuoliukai dar nedideli, bet ateities kartoms oš ir teiks jaukų pavėsį suaugę ąžuolai, kurių tarpe atmintį neš ir šis stogastulpis.

Sveikinimo žodį tarė ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė, LR Seimo nario Jono Pinskaus patarėja Lijana Lekavičienė, kuri džiaugėsi, kad šis kraštas turi kūrybingų žmonių ir dėkodama už iniciatyvas padėkos dovanas įteikė idėjos sumanytojai Raimondai Šuikienei ir darbo autorei Jūratei Mikelaitienei.

   Ir vėl skalbėjo gitaros stygos bei Renatos ir Auksės balsai.

   Renginį praturtino Šilininkų kaimo užauginta dainė, lakštingala, poetė Ona Jasinskienė. Jos eilės ir prisiminimai tarsi aksomas lietė ir žavėjo susirinkusius. Buvo nenusakomai gražu, kai poetės prisiminimai vėjo pagauti čia pat išsilakstė gimtuose Šilininkų laukuose. Ona Jasinskienė savo eilių knygelę įteikė, kaip pati sakė, medį sušildžiusių rankų savininkei, koplytstulpio autorei ir džiaugėsi tokiu slavikiečių sumanymu.

Šilininkuose užaugę buvo pakviesti pasidalinti atsiminimais, padavimais apie šį kraštą, kad visa tai neliktų laiko užmarštyje. Ir tai galima padaryti bet kada užsukus į Slavikų biblioteką ar seniūniją.

   Po paskutinės dainos, kurią dainuoti buvo pakviesti visi, renginio dalyviai turėjo galimybę susitikti Slavikų seniūnijos salėje, pasivaišinti ir dar jaukiai pabendrauti.

                                                                                                                        Birutė Mačienė

Daugiau foto - NUOTRAUKOS