Seniūnaičių rinkimai

 

SENIŪNAIČIŲ RINKIMAI

 

2015 metais įvyko seniūnaičių rinkimai Šilgalių ir Žiūrių – Šilininkų seniūnaitijose.

Bendruomenės išreikšta valia, išrinkti šie asmenys:

Šilgalių seniūnaitis – Arūnas Stravinskas

Žiūrių – Šilininkų seniūnaitis – Donatas Tautkevičius

Slavikų seniūnaitė - Auksė Kriščiokaitienė

Juodupėnų seniūnaite išrinkta Reda Romikaitienė