"Atminties legato Janinai Martišienei" 2023-04-14

 

„Lygumų žemė – Zanavykija...

 

  Rytmečių žarų nutvieksta, saulėlydžių gaisų išvarginta toji žemė dosni kūrybos žodžiu, jautria kalbos dvasia ir kultūros ženklais. Įberk žemėn grūdą – tuoj išsiskleis žiemkenčio kilimas. Sugerk pavasario spalvas, žavėkis alpia vasaros kaitra, gaivinkis rudenio pavėne, pajausk žiemos šnaresį...  Tiktai dienos bėga, niekieno nestabdomos. Tiktai išlieka eilėraščio posmas, nepradingsta gerų rankų šiluma. Ten, kur Slavikai, nusidriekia šventų žodžių drobulės, ten, kur saulė pakyla kasryt, skamba ramus tarmės žodis, perpintas dobilo žiedu, Joninių laužo šviesa, skubria kanklių melodija. Žodyje paslėpta mintis – maža gyvenimo atkarpėlė, lemties žingsnių aidas, darbų nepabaigtys, širdies prakartėlės dovanos... Ėjo Janina plačiu kultūros vieškeliu, kartais dulkėtu, bet dažniausiai viliojančiu ir kviečiančiu, niekuomet nesibaigiančiu. Ir tebeeina, nes jos pėdos perdėm ryškios, kad jas ištrintų užmarštis. Ir tebeeis, nes eilėraštis pratęsia  kuriančio žmogaus gyvenimą...  Iki tol, kol skaitytojas eilutėje susiranda save ir savo dienų nuotaikas“. Taip rašė  Janinos Martišienės poezijos knygos „Gimtinės slenkstis“ redaktorius Aleksandras Šidlauskas.

   Balandžio 14 d. Slavikų mokyklos salėje susirinko poezijos mėgėjai, ne tik pasiklausyti, bet ir dalyvauti poezijos skaitymuose-konkurse „Atminties legato Janinai Martišienei“. Dalyvės, kurių buvo net devynios, skaitė ne tik Janinos, bet ir kitų autorių eiles, kūrybą. Muzikiniais kūriniais papuošė Zigmas Balnius su dukra Paulina Balniūte.

   Tai gražus kraštiečių pagerbimo ir minėjimo renginys, kada bendrystėn sueina būrys bendraminčių. Nuoširdus „ačiū“ Šakių rajono viešosios bibliotekos darbuotojoms, Linai Eringienei, Onutei Jasinskienei, Algimantai Kuncaitytei. Už skaitovų vertinimus dėkui komisijos narėms: Dalijai Jasaitienei (Šakių viešoji biblioteka), Vidai Čeplevičienei (Šakių kultūros centro Kudirkos Naumiesčio padalinys), Birutei Mačienei (Slavikų seniūnija). Konkurso dalyvių apdovanojimo prizus įsteigė Slavikų seniūnijos bendruomenės centras.

   Konkurse dalyvavo Laima Mockevičienė, Onutė Jasinskienė, Vitalija Ližaitienė, Ugnė Štrimaitytė, Miglė Marchertaitė, Ingrida Jonuškienė, Marytė Rastupkevičienė, Elvyra Intupienė, Lina Eringienė. Nugalėtojomis tapo Laima Mockevičienė ir Ugnė Štrimaitytė. Džiugu, kad ir jaunoji karta domisi meniniu skaitymu, puikiai tai perteikia klausytojams.

   Renginio dalyviai ne tik pagerbė kraštietės poetės Janinos Martišienės atminimą, bet ir nusilenkė prie jos kapo...

   Jaukią aplinką papildė popieriaus karpinių meistrės Meilės Andriukaitienės karpytų užuolaidėlių paroda.

Iš čia aš neisiu niekur –

dar neatsigėriau iš visų šaltinių,

dar  neišbraidžiau su pempėm

ir gandrais rasotų pievų...


Daugiau foto - NUOTRAUKOS

http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/188-qatminties-legato-janinai-martisieneiq-2023-04-14