Mokslo ir žinių diena 2021-09-01

Atskubėjęs rugsėjis, podraug pasikvietęs saulutę, gražiai šventei sukvietė mažuosius Slavikų mokinukus ir darželinukus... Po nuoširdžių sveikinimų ir linkėjimų pradinukams prisiminimui įteikėme knygeles "Mano spalvota vaikystė", kurioje sutilpo dar vasaros pradžioje jų sukurti eilėraščiai ir piešiniai...