Skautų stovykla' 2019

Birželio 15-16 d. Slavikuose vyko skautų stovykla, kurioje dalyvavo Marijampolės Jono Totoraičio ir Slavikų Pr. P. Būčio skautų draugovės. Neformali Slavikų jaunimo grupė vykdė projektą, kurio finansavimas buvo gautas iš Šakių rajono savivaldybės. Taip pat šį projektą parėmė Slavikų pagrindinė mokykla, seniūnija, bendruomenės centras, Slavikų parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis, kultūrinių renginių organizatorė Renata Baltrušaitienė, mokytoja Elvyra Intupienė. Dėkojame visiems padėjusiems, Rimutei Birštonienei už skanią vakarienę.

Skautų stovyklą pradėjo iškilminga rikiuote, po kurios pasistiprino ir, kaip tikri knygnešiai - su knygomis kuprinėse - pėsčiomis patraukė "Knygnešių keliais" į Sudargą. Slavikų seniūnijos bendruomenės centras dalyvauja konkurse "Eismo saugumas bendruomenėse". Todėl ypatingai rūpinosi jaunimo saugumu kelyje, buvo padalintos šviesą atspindinčios liemenės, prisimintos kelių eismo taisyklės. Keliaudami aplankėme ir kraštiečio, Slavikų bendruomenės garbės nario, mokyklos rėmėjo Albino Markevičiaus sodybą.

Sudarge skautus pasitiko, papasakojo karšto istoriją bei pristatė lankytinas vietas bendruomenės centro pirmininkė Alberta Dragūnaitienė. Išbandę savo jėgas piliakalniuose, skautai saugiai sugrįžo atgalios. Visą išlietą prakaitą ir pavargusiais kojas puikiai atgaivino maudynės Šešupėje...

Po labai skanios vakarienės atsigavę skautai dar daug žaidė, leido vakarą prie laužo. Saulei nusileidus, patraukėme į dar vieną pėsčiųjų žygį „Knygnešių takais“, tik šį kartą, naktinį... Pilną keistų garsų ir vaizdų...

Kitą rytą, sudalyvavę sekmadieninėse Šv. Mišiose Slavikų parapijos Šv. Onos bažnyčioje, jaunieji skautai dar neskubėjo skirstytis į namus - jau planavo artėjančius kitus susitikimus bei kitų metų stovyklą...

 

 

Daugiau foto - NUOTRAUKOS