Jaunimo konferencija "Įjunk šviesą" 2018-12-13

Paskelbta Pirmadienis, 17 Gruodis 2018 11:47
Peržiūros: 1088

Vadovaudamasi Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano, patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, 2.3.2. uždaviniu „NVO ir jaunimo iniciatyvų skatinimas ir palaikymas“ ir atsižvelgdama į rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2018 m. rugsėjo 18 d. posėdyje patvirtintus Jaunimo reikalų tarybos skiriamų apdovanojimų nuostatus bei Jaunimo reikalų tarybos patvirtintus kandidatus Jaunimo apdovanojimams gauti (2018 m. lapkričio 7 d. protokolas Nr. 4), Šakių rajono savivaldybės taryba nusprendė,

            skirti iš Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programos 7 vienkartines pinigines išmokas, kurių tarpe yra ir 2 apdovanojimai slavikiečiams. Apdovanojimai įteikti gruodžio 13 d. Jaunimo konferencijos "Įjunk šviesą" metu.