Šv. Onos atlaidai 2018

Liepos 29 d. Slavikų parapijos Šv. Onos bažnyčioje įvyko Oninių atlaidai... Pakilią nuotaiką kėlė Lietuvos kariuomenės choras "Aidas" (vad. Tadas Šumskas).