Šv. Jurgio skulptūros pašventinimas 04-22

           Šventasis Jurgis (g. apie 275 arba 281 m. – m. 303 m. balandžio 23 d.) – katalikų šventasis, globojantis ūkininkus, karius, skautus. Šv. Jurgis yra laikomas antruoju globėju po Šv. Kazimiero. Lietuvoje Šv. Jurgį žmonės laiko dar ir naminių gyvulių saugotoju nuo ligų.

         Lietuvių mene vaizduojamas jojantis ant žirgo ir rankoje laikantis ietį, kuria duria į po kojomis besirangantį slibiną – blogio ženklą.

         Balandžio 23 d. minime Šv. Jurgį. Ta proga balandžio 22 d. Slavikuose buvo pašventinta Šv. Jurgio skulptūra, sukurta skulptoriaus Juozo Videikos, kuri pastatyta slavikiečio ūkininko Vintauto Justino Kasperavičiau

s dėka. Jis pasidžiaugė, kad susirinko didelis būrys slavikiečių, kolegų ūkininkų, agronomų ir artimųjų. Skulptūrą pašventino Slavikų Šv. Onos bažnyčios klebonas kun. Donatas Rolskis, giesmėmis papuošė Slavikų bažnytinis choras (vad. Vida Jakaitienė).

       Nuoširdžiai džiaugiamės, kad turime savo krašte tokių entuziastingų žmonių, kurie savo gerais darbais puošia Slavikų kraštą...