Geri darbai - bendruomenės stiprybė

  Nesvarbu, ar rudeninė dargana, ar ūžaujantys vėjai, Vėlinių laikotarpiu visi sukame link kapinių, kad prisimintume, pagerbtume mirusius artimuosius, pažįstamus, draugus. Pati geriausia pagarba mirusiesiems yra sukalbėta malda, uždegta, tegul ir  kukli, žvakutė. Žinoma, nepamirštame ir kapaviečių aplinką sutvarkyti, pagrėbstyti, nukritusius medžių lapus surinkti...

     Svarbu ir, laikas nuo laiko, pasirūpinti bendru amžinojo poilsio vietos vaizdu. Mūsų - Slavikų - kapinių tvora užtverta bemaž prieš 17 metų. Turbūt visi pastebėjome, kad kasmet,  seniūnijos rūpesčiu, tvora  jau dveji metai po truputį atnaujinama. Šiais metais prie šios iniciatyvos, gavęs iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 518 eurų, prisijungė ir Slavikų seniūnijos bendruomenės centras. Sulaukę seniūnaičių, klebono ir seniūno pritarimo, pateikėme paraišką ir, gavę finansavimą, nupirkome visai vakarinei kapinių tvoros daliai reikalingas medžiagas. Atlikti darbus pažadėjome iki lapkričio 1 dienos. Šiandien galime pasidžiaugti, kad darbai atlikti talkų būdu – ir tai paraiškoje vadinama savanoriška veikla. Pavardžių neminėsime, bet pasakysime, kad visi, kurie atliko tvoros tvėrimo darbus: ir seniūnijos darbininkai, ir socialinės pašalpos gavėjai, ir šiaip neabejingi bendruomenės nariai - nepabūgo nepalankių šiemečių orų ir prieš gerą savaitę darbus pabaigė. Kaip ir buvo planuota, projektas ,,Geri darbai – bendruomenės stiprybė“ sėkmingai užbaigtas. Ačiū visiems: kas planavo, projektavo, skaičiavo ir patarimais prisidėjo. O didžiausias Ačiū tiems, kurie dirbo.

     Slavikų seniūnijos bendruomenės centro ir Slavikų seniūnijos seniūno Vidmanto Sprainaičio vardu belieka tikėtis, kad ateinančiais metais ir likusi kapinių tvoros dalis bus atnaujinama.