Šv. Onos atlaidai 07-23

   Liepos 23 d. Slavikuose buvo švenčiami 

Šv. Onos atlaidai...

     Po jų - prie buvusios seniūnijos klebonas kun. Donatas Rolskis    pašventino Slavikų valsčiaus 1918-1920 metų savanorių bei Vyčio Kryžiaus ordininkų atminimo lentas. Taip mūsų bendruomenė įsiliejo į Lietuvos šimtmečio minėjimo programą...

    Atminimo lentas atidengė Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis ir Vyčio Kryžiaus ordininko Prano Baršausko sūnus - Jonas Baršauskas.  Su vėliava garbės sargyboje - proanūkis - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademijos absolventas Paulius Baršauskas...

  Atlaidus užbaigė Bijotaičių kapelos koncertas...

                                                                Daugiau foto - NUOTRAUKOS