Trys Karaliai 2017

  

    

      Sausio 8 d. Slavikų parapijos Šv. Onos bažnyčioje tikinčiuosius aplankė

   Trys Karaliai su visa svita. Juos atlydėjo bažnytinis choras (vad. Vida Jakaitienė),

    kuris kartu su parapijos klebonu Donantu Rolskiu visus vaišino saldumynais.

 

   Daugiau foto - NUOTRAUKOS