Šv.Onos atlaidai

Liepos 24 d. Slavikų parapijos Šv. Onos bažnyčioje buvo Šv. Onos atlaidai...