Valstybės atkūrimo diena 2016-02-15

 Vasario 15 d. Slavikuose paminėta

Valstybės atkūrimo diena.

    Minėjimas pradėtas Šv. Mišiomis už Tėvynę Slavikų parapijos  bažnyčioje. Po to - gausus būrys šventinio minėjimo dalyvių susirinko Slavikų pagrindinės mokyklos salėje.

   Sugiedoję drauge Tautišką giesmę, išklausė Slavikų seniūno Vidmanto Sprainaičio ir Slavikų seniūnaitės Auksės Kriščiokaitienės sveikinimų. Šventinio koncerto metu klausėmės Slavikų pagrindinės mokyklos jaunųjų dainorėlių, kuriuos moko mokytojos Skirmutė Janulaitienė ir Auksė Kriščiokaitienė. Dainas lydėjo Šakių "Varpo" mokyklos jaunių liaudiškų šokių grupė "Pynė" (vad. Vitalija Venienė).

    Tradiciškai prieš šią šventę mokykloje įvairūs konkursai, viktorinos, kurių nugalėtojus apdovanojo mokyklos direktorius Juozas Rakickas. Savo buvimu slavikiečius pagerbė Sintautų ir Slavikų parapijų klebonas Donatas Rolskis. Renginį vedė Slavikų LC renginių organizatorė Renata Baltrušaitienė.

  Daugiau foto - NUOTRAUKOS