Mes - kaimo ateitis 2014

 Neformali Slavikų  kaimo jaunimo grupė, kurios atstovas yra Donatas Matuza,  aktyviai dalyvavo sporto varžybų - krepšinio ir tinklinio, kurios vyko birželio 28 d., organizavime.

Kartu su   Slavikų seniūnijos bendruomenės centru jaunimas vykdo projektą „Mes – kaimo ateitis 2014“. Šios varžybos – viena iš numatytų projekto vykdymo veiklų. Dar jaunimas įsigys reikalingo sportui inventoriaus bei įrengs ventiliaciją Slavikų laisvalaikio centro rūsio patalpose, kur aktyviai sportuoja šaltu metų laiku. Projektą numato pabaigti rugpjūčio 16 d. tradicinėmis tinklinio varžybomis, kurios vyksta Slavikų „pliaže“.

Jau atlikta nemažai gerų darbų. Jaunimas sutvarkė Slavikų "pliaže" tinklinio aikštelę - organizavo ir patys aktyviai dalyvavo talkose - kasė bei lygino rėmėjų atvežtą smėlį. Šią prieigą prie Šešupės padeda tvarkyti ir kiti gyventojai, seniūnijos darbuotojai. 

Džiaugiamės, kad mūsų jaunoji karta neabejinga geriems darbams, taip gražindami, puoselėdami savo kraštą.

Foto - http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/24-krepsinio-tinklino-varzybos-2014