Kelionė į Mažąją Lietuvą

 

       

  Zanavykų muziejaus darbuotojų grupė vyko su darbo stebėjimo vizitu į Mažosios Lietuvos  muziejus. Kelionės tikslas – susipažinti su pažangia kai kurių Mažosios Lietuvos  muziejų darbo patirtimi. Per  dieną aplankėme Senovinės technikos muziejų Smalininkuose,  Senajam Bitėnų  kaime įsikūrusį M. Jankaus muziejų,  Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspozicijas ir  šiuo metu veikiančią Aleksandro Vasiljevo fondo kolekcijos parodą „Miestas ir mada“ , Kintuose „Kintų Vydūno kultūros centrą ir memorialinį muziejų“, apžiūrėjome  naujas ekspozicijas, susipažinome su edukacinėmis  programomis. Galutinė stotelė Ventės ragas.  Susipažinome su minėtų muziejų darbo sistema, bendravome su atskirų sričių specialistais, apžiūrėjome modernias ekspozicijas, parodas. Kelionės metu  muziejininkams buvo pravestas saugaus eismo instruktažas, išdalintos saugaus eismo priemonės. Nuvykus pas kolegas į kitus muziejus, buvo padovanota šviesą atspindinčių priemonių.

 

  

 

        

 

Nepriklausomybė senuosiuose Šakiuose

 

   Rugpjūčio 10 dieną Zanavykų muziejus organizavo teatralizuotą ekskursiją „Nepriklausomybės metų ženklai senuosiuose Šakiuose“. Buvo aplankyti septyni objektai. Ekskursijos dalyviai rinkosi prie Šakių savivaldybės administracijos pastato prie šimtmečiui skirto paminklinio akmens, ant kurio įamžintos trijų iš Šakių krašto kilusių signatarų – vyskupo Justino Staugaičio, Saliamono Banaičio ir Jono Vailokaičio parašų faksimilės. Pasitiko mero pavaduotojas Bernardas Vainius ir mero patarėja Violeta Simonavičienė. Sekantis objektas buvo Šakių ligoninė, vyr. gydytojo pavaduotoja Daina Bagdonienė pristatė ligoninės istoriją, aprodė pastatą iš vidaus. Šakių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biure dalyvius pasitiko visuomenės sveikatos biuro direktorius Viktoras Lebežinskas. Sužinojome ne tik pastato istoriją, bet ir visuomenės sveikatos biuro funkcijas.     Nepriklausomybės gatvėje prie bronzinės skulptūrinės kompozicijos „Simboliai laike“ Žiburio gimnazijos mokytojos Birutė Bendoraitienė ir Danutė Aniulienė su mokiniais atliko žaismingą gimtosios šnektos pristatymą. Einant į Šakių rajono viešąją biblioteką, iš tolo mojo direktorė Kristina Lebežinskienė, su pačiu Šakių burmistru Juozu Piečiukaičiu ir bibliotekininke panele Zofija. Parapijos referentė Jolita Prasauskaitė pristatė Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, aprodė religinį muziejų. Paskutinis objektas buvo Šakių miesto skveras, renginio dalyvius pasitiko gidė Rasa Dumskienė, ji išsamiai pristatė miesto istoriją, vėliau sekė Gelgaudiškio dvaro artistų, muzikantų ir meistriški Šakių cirko artistės Erikos Januševičiūtės su šuniukais pasirodymai.   Teatralizuotos ekskursijos metu buvo vykdomas saugaus eismo projektas, išdalintos saugaus eismo priemonės. Po renginio kavinėje „Kiba“ vyko aptarimas, už tradicines vaišes esame dėkingi UAB „Gulbelė“ direktoriui Arūnui Tarnauskui. Tariame ačiū visiems – ir organizavusiems, ir dalyvavusiems. Džiugu, kad renginys sulaukė susidomėjimo, gražių atsiliepimų, tikimės, kad tai taps tradicija.

Zanavykų muziejus

 

 


 

Girėniškių šventė


Girėnų bendruomenės centre 2018 m. vasario 17 d. vyko renginys, skirtas valstybės atkūrimo šimtmečiui „Šviesa, tiesa ir meilė“. Savo prisiminimais apie sunkiausią praeities periodą pasidalinti pakvietėme mūsų krašto šviesuolį, kraštotyrininką Beną Jaką, kuris papasakojo apie okupacijos metus ir pasidalino išgyvenimais tremtyje. Savo kolekciją „Laiškai iš Sibiro“ pristatė filatelistas Juozas Urbonas, kuris labai įdomiai ir išsamiai apžvelgė savo surinktą kolekciją. Savo dainomis mus pasveikinti atvyko Briedžių laisvalaikio salės moterų vokalinis ansamblis „Gija“ ir Šakių vyrų vokalinis ansamblis Akordas“. 

 Girėnų bendruomenės, dalyvaujančios projekte „Eismo saugumas bendruomenėse 2017“, pirmininkė Irena Sakalauskienė renginio dalyvius apdalino atšvaitais, skirtais valstybės atkūrimo šimtmečiui, palinkėjo būti saugiais ne tik savoje bendruomenėje, namuose, bet ir kelyje.