Nepriklausomybė senuosiuose Šakiuose

 

   Rugpjūčio 10 dieną Zanavykų muziejus organizavo teatralizuotą ekskursiją „Nepriklausomybės metų ženklai senuosiuose Šakiuose“. Buvo aplankyti septyni objektai. Ekskursijos dalyviai rinkosi prie Šakių savivaldybės administracijos pastato prie šimtmečiui skirto paminklinio akmens, ant kurio įamžintos trijų iš Šakių krašto kilusių signatarų – vyskupo Justino Staugaičio, Saliamono Banaičio ir Jono Vailokaičio parašų faksimilės. Pasitiko mero pavaduotojas Bernardas Vainius ir mero patarėja Violeta Simonavičienė. Sekantis objektas buvo Šakių ligoninė, vyr. gydytojo pavaduotoja Daina Bagdonienė pristatė ligoninės istoriją, aprodė pastatą iš vidaus. Šakių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biure dalyvius pasitiko visuomenės sveikatos biuro direktorius Viktoras Lebežinskas. Sužinojome ne tik pastato istoriją, bet ir visuomenės sveikatos biuro funkcijas.     Nepriklausomybės gatvėje prie bronzinės skulptūrinės kompozicijos „Simboliai laike“ Žiburio gimnazijos mokytojos Birutė Bendoraitienė ir Danutė Aniulienė su mokiniais atliko žaismingą gimtosios šnektos pristatymą. Einant į Šakių rajono viešąją biblioteką, iš tolo mojo direktorė Kristina Lebežinskienė, su pačiu Šakių burmistru Juozu Piečiukaičiu ir bibliotekininke panele Zofija. Parapijos referentė Jolita Prasauskaitė pristatė Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, aprodė religinį muziejų. Paskutinis objektas buvo Šakių miesto skveras, renginio dalyvius pasitiko gidė Rasa Dumskienė, ji išsamiai pristatė miesto istoriją, vėliau sekė Gelgaudiškio dvaro artistų, muzikantų ir meistriški Šakių cirko artistės Erikos Januševičiūtės su šuniukais pasirodymai.   Teatralizuotos ekskursijos metu buvo vykdomas saugaus eismo projektas, išdalintos saugaus eismo priemonės. Po renginio kavinėje „Kiba“ vyko aptarimas, už tradicines vaišes esame dėkingi UAB „Gulbelė“ direktoriui Arūnui Tarnauskui. Tariame ačiū visiems – ir organizavusiems, ir dalyvavusiems. Džiugu, kad renginys sulaukė susidomėjimo, gražių atsiliepimų, tikimės, kad tai taps tradicija.

Zanavykų muziejus