NAUJIENOS

Muzikantų sambūris 2018

Muzikantų sambūris Slavikuose‘ 2018

    Sekminių diena Šakių rajone buvo dosni gausa renginių... Slavikuose įvyko tradicinis - septintasis  - Muzikantų sambūris. Kadangi diena buvo saulėta, gausus būrys muzikantų ir žiūrovų linksminosi  bei muzikavo skvere prie Slavikų laisvalaikio salės. Šventę, kurios tikslas – sukviesti draugėn ne tik kolektyvus, bet ir pavienius muzikantus, nes jie turi mažai galimybių pasirodyti žiūrovams, pradėjo šeimininkai – Slavikų kaimo kapela. Po saviškių koncerto buvo kviečiami svečiai: Virginija ir Vladas Ratkevičiai iš Papartynų kaimo, Algirdas Šuopys iš Sintautų, slavikiečiai Auksė Kriščiokaitienė, Renata Baltrušaitienė bei Lukas Mačiulaitis, Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro mišrus ansamblis „Mikyta“: vad. Rasa Pužauskienė, Zinaida Samuolienė ir Regimantas Ramanauskas, Plokščių mokykla-daugiafunkcio centro muzikantai: vad. Asta Grigaitienė, Dalė Cap, Kazimieras Gervė ir Vitas Duoba.

   Pavienių muzikantų pasirodymus užbaigė šaunūs Girėnų muzikantai (vad. Mindaugas Lenktys) ir Gelgaudiškio kultūros centro kapela „Gelgaudiškis“ (vad. Nijolė Urbanavičienė).

   Visus šventės dalyvius pasveikino Šakių kultūros centro direktorius Raimondas Januševičius, kuris padėjo Muzikantų sambūrio dalyviams  įteikti šventės organizatorių padėkas bei dovanas.

   Šventės dalyviams buvo pristatytas konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse‘ 2018“, kurį organizuoja Lietuvos Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Dalinant šviesą atspindinčias priemones, buvo linkima visiems būti saugiais gatvėse ir keliuose, rūpintis ne tik savo, bet ir aplinkinių saugumu. Šiame konkurse Slavikų seniūnijos bendruomenės centras dalyvauja kartu su Zanavykų muziejumi...

   Širdingai dėkojame visiems, kas padėjo organizuoti šią šventę...

DAUGIAU FOTO - NUOTRAUKOS

  

 

 

 

"ESB 2017" užbaigimas

   

 

    Kovo 23 d. Gruzdiškėje (Raseinių r.) įvyko konkurso "Eismo saugumas bendruomenėse 2017" užbaigimas.

  Tarp nominantų nemažas būrelis Šakių rajono bendruomenių ir susivienijimų, kurie buvo įvertinti už saugaus eismo propagavimą savo krašte...

  

Bendruomenės susirinkimas 2018

  

    Balandžio 27 d. Slavikų seniūnijos salėje įvyko Slavikų seniūnijos bendruomenės centro ataskaitinis susirinkimas, kuriame svečiavosi VSAT Pagėgių rinktinės Šilgalių užkardos darbuotojas Andrius Bataitis bei Šakių PK bendruomenės pareigūnė Aušra Mockevičiūtė.

   Susirinkimo metu bendruomenė išklausė centro ataskaitas, kurios buvo patvirtintos. Taip pat pristatyti numatomi vykdyti projektai 2018 metais. Slavikų seniūnijos bendruomenės centras pernai metais kartu su Zanavykų muziejumi sėkmingai dalyvavo konkurse "Eismo saugumas bendruomenėse'2017", pelnė prizinę vietą. Šiais metais taip pat numatyta dalyvauti minėtame konkurse, kurį organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Tad, pradėdami saugaus eismo bei saugaus elgesio keliuose ir gatvėse skatinimo darbus, susirinkimo metu kalbėjome apie visų rūpestį bei požiūrį dėl pačių ir artimųjų saugumo, laimingo kelio, šviesą atspindinčių priemonių naudojimą. Susirinkimo dalyviai noriai priėmė dovanojamas priemones... 

   Jau tradicija tapo - susirinkimo dalyviams padovanoti naują bendruomenės informacinio leidinuko "Slavikietis" numerį. Džiugu, kad bendruomeniečiai noriai skaito mūsų leidinuką, naudojasi jame skelbiama informacija.

   Po susirinkimo bendruomenei koncertavo Šakių kultūros centro romantinės instrumentinės muzikos grupė "RepriZa" (vad. Zigmas Balnius).

Daugiau foto - NUOTRAUKOS

 

 

 

Iš praeities stiprybę semiam 04-20,,Iš praeities stiprybę semiam“

 

Šiais metais visi lietuviai, kuriame pasaulio kampelyje jie begyventų, švenčia Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Ši sukaktis – visų mūsų sėkmės istorija. Ją kūrė signatarai ir diplomatai, sportininkai ir menininkai, mokslininkai ir mokytojai. Mums, dabartinei kartai, teks tęsti šį prasmingą darbą. Tačiau iš kur pasisemti stiprybės ir išminties? Gal iš tų, kurie šalia mūsų kantriai ir tyliai triūsia pamažu kaupdami dvasios turtus.

Todėl saulėtą penktadienio popietę ,,po darbų, ieškojimų ir atradimų“ susiėjome pabūti kartu, pasidalinti neblėstančiais širdies turtais. Vieni čia, į Slavikų mokyklą, sugrįžo tarsi į namus, kiti – labai laukti svečiai.

Didžiuojamės, kad mūsų mokyklą baigė Lietuvos karo akademijos absolventas, dabar karininkas -  leitenantas, Paulius Baršauskas.Už mokslo rezultatus ir laimėjimus Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis kaip kario garbės simbolį jam, geriausiam absolventui, įteikė suvenyrinį kardą. Paulius yra puikus vado lyderio pavyzdys kitiems kariūnams, gerai išmano ir puoselėja Lietuvos kariuomenės tradicijas, pasižymi profesionalumu ir tvirtai siekia užsibrėžto tikslo – garbingai tarnauti Lietuvos valstybei. Tai išties įkvepiantis pavyzdys ir mūsų mokiniams.

Dailininkė Ineta Vaškevičiūtė – taip pat mūsų mokyklos mokinė. Ji nesimokė akademijose, tačiau širdimi tapo nuostabaus grožio paveikslus. Į juos sudeda visa, kas gražiausia gimtinėje: ,,vaiskų skliautą beribės žydrynės“,  „laukus ilgūnėlių linų“,  „bangą žaliąją jūros plačios“. Juose ir džiaugsmas, ir nerimas, ir vis gimstančios svajonės.

Labai laukta viešnia mūsų mokykloje – audėja Rūta Bučinskaitė. Atvykusi pas mus į svečius, ji pirmiausia dosniai visus apdalino nuoširdžia šypsena ir, žinoma, papasakojo apie savo amatą bei pristatė zanavykės moters ir zanavyko  vyro tautinius kostiumus. ,,Ausdama atrandu save“ – sako Rūta. Tačiau kelias iki audėjos amato įvaldymo ilgas ir sunkus, reikalaujantis kantrybės, kruopštumo, o gal ir užsispyrimo. Juk rankšluostį tenka austi kelias valandas, o prijuostę – kelias dienas. Bet kai žiūri į ramybe ir gerumu spinduliuojantį audėjos Rūtos veidą, atrodo, kad viskas, ko ji imasi, sekasi lengvai ir greitai.

Tikrai laukta viešnia mūsų mokykloje – poetė Marytė Rastupkevičiūtė. Ji visą savo gyvenimą nesiskiria su knygomis. Iš pradžių dirbo knygyne, o vėliau – bibliotekoje. Ji, žinoma, ne tik skaito knygas, bet ir pati kuria. Kuria, nes ,,širdis diktuoja, o mintis paklūsta“. Kai klausai Marytės skaitomų eilių, iš pradžių nustembi, o po to susižavi, kaip susižavėjo jos kūryba Mamų ir dukrų kvartetas. Jis ir atliko dainą Marytės Rastupkevičiūtės žodžiais. Šią jaukią popietę dar skambėjo dainos apie lietuvišką žodį, mamos ir dukros vedė mus lino keliu, žydinčiomis pievomis, saulėtais gimtinės takais.

Nutilus posmams ir dainoms į namus dar neskubėjome, nes šurmuliavo rankdarbių mugė, gardžiai kvepėjo pasienietiška žirnių košė su spirgais.

Išsiskirstėme vildamiesi, kad gerumo angelas, mostelėjęs sparnu, suteiks tvirtybės dvasiai ir palaimins rankas tauriems darbams.

                                                                                                                                         Mokytoja Algima Špokienė

Daugiau foto - NUOTRAUKOS

                                                                                                                               

fotokonkursas 2018