NAUJIENOS

Kalendoriaus pristatymas

  

 

   Sausio 19 d. slavikiečiai (seniūnijos salėje) pasitiko 2017 metų Šakių kalendorių, kurį pristatė jo sudarytoja Šakių viešosios bibliotekos darbuotoja Lina Eringienė, eilėmis papuošė poetas Albinas Murauskas, dainomis - Violeta Simonavičienė. 

    Norisi pasidžiaugti, kad jau eilė metų Šakių kalendorių iliustruoja mūsų mokyklos moksleivių (mokyt. Galina Sniečkuvienė) piešiniai. Šiemet,kaip ir ankstesniais metais, turėjome puikią galimybę į pristatymą pakvieti ir slavikiečius - piešinių autorius - net 16 jaunųjų dailininkų.

 

 

   Kalendoriaus sutikimo proga buvo pristatyta slavikietės Joanos Juonienės asmeninės kolekcijos senų kalendorių paroda, kuri  vyks iki vasario 1 d.

 

 

 

 

 

 

  

Trys Karaliai 2017

  

    

      Sausio 8 d. Slavikų parapijos Šv. Onos bažnyčioje tikinčiuosius aplankė

   Trys Karaliai su visa svita. Juos atlydėjo bažnytinis choras (vad. Vida Jakaitienė),

    kuris kartu su parapijos klebonu Donantu Rolskiu visus vaišino saldumynais.

 

   Daugiau foto - NUOTRAUKOS

 

     

 

Laisvės gynėjų diena 2017-01-13

   

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA'2017

   Nedidelė, beginklė, tačiau vidumi be galo stipri Lietuvos tauta tądien dar kartą įrodė savo vieningumą. Žmonės iš skirtingų vietovių, iš skirtingo amžiaus, skirtingais gyvenimais - visus juos siejo vienas bendras Lietuvos Laisvės troškimas. Didelis ir kilnus šis Laisvės troškimas ilgai augo ir brendo senelių, tėvų ir kiekvieno iš mūsų širdyse, ir Sausio 13-oji buvo viena iš lemtingų dienų, kai išaugęs troškimas neleido pabūgti nei kariuomenės, nei tankų.

 

    Sausio 13 d. vakarop slavikiečiai rinkosi prie Slavikų seniūnijos. Dėkojame visiems: ir vyresniems, ir jaunimui, kad nebūgo su vėjeliu krintančio sniego, kad kartu giedojome Tautišką giesmę, klausėme Auksės Kriščiokaitienės ir Elvyros Intupienės skaitomų eilių, seniūno Vidmanto Sprainaičio sveikinimo žodžių.

  Džiugu, kad kelios kartos slavikiečių šauniai dainavo patriotines dainas, žaidė - paminėjo Laisvės gynėjų dieną.

  Už pagalbą organizuojant renginį, "Ačiū" tariame seniūnijos darbuotojams: Antanui, Rimantui, Žydrūnui, už neužmirštuoles ant sniego: Kristinai ir Algimantai, taip pat dėkojame Jorūnei, Jovitai, Monikai...

 Daugiau foto - NUOTRAUKOS

  

 

Edukacija - angelų piešimas 12-07

          

        Gruodžio 7 d.  Slavikų pagrindinėje mokykloje vyko edukacinės angelų piešimo pamokėlės.

      Mokytojos Galinos Sniečkuvienės ir renginių organizatorės Renatos Baltrušaitienės idėją mielai pralaikė mokyklos direktorius Juozas Rakickas. Edukacinių pamokėlių tikslas - skatinti jaunąją kartą domėtis liaudies kūryba, baldų bei rūbų puošyba - artėjančių Šv. Kalėdų proga papuošti angelus liaudiško kolorito elementais.

      Nupieštais angelais mūsų bendruomenė galės gėrėtis Slavikų pagrindinėje mokykloje bei iki Trijų Karalių - Slavikų laisvalaikio centro, pašto languose.

 

Daugiau foto - NUOTRAUKOS