NAUJIENOS

Leidimai pasienio ruože'2023

Čia ištrauka iš atnaujinto įsakymo. Leidimai toliau bus reikalingi Vilniaus ir Varėnos pasienio rinktinių teritorijose, kur ribojasi su Baltarusija, tad jei kas sugalvos važiuot grybaut į Varėnos miškus tai leidimo reikės.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 10 dalimi:
1. N u s t a t a u, kad:
1.1. šiais atvejais leidimas patekti į Lietuvos Respublikos pasienio ruožą(toliau – leidimas) laikomas išduotu:
1.1.1. vykstant vykdyti valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų funkcijų;
1.1.2. vykstant į artimųjų giminaičių laidotuves ir į pamaldas už juos;
1.1.3. vykstant slaugyti ligonio;
1.1.4. vykstant lankyti kapinių;
1.1.5. vykstant į Lietuvos Respublikos pasienio ruožo gyvenvietes teikti ar įsigyti paslaugų (autoparduotuvės, projektus įgyvendinantys rangovai ir pan.);
1.1.6. vykstant į Neringos, Šilutės, Pagėgių, Tauragės, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio savivaldybių ir Šalčininkų miesto teritorijas, esančias pasienio ruože, išskyrus pasienio vandenis, esančius šiose teritorijose;
TAIGI MŪSŲ KRAŠTO PASIENIO RUOŽUI APRIDOJIMAI NETAIKOMI...
Už bendrystę ir informaciją dėkojame Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pagėgių pasienio rinktinės Šilgalių pasienio užkardos darbuotojams
Gali būti rūkas, kelias ir tekstas vaizdas