NAUJIENOS

"Lietuvių tremties laiškai" 2022-06-17

Birželio 14 – liepos 8 d. Slavikų seniūnijos salėje vyksta

Juozo Urbono filatelijos paroda

„Lietuvių tremties laiškai“

Nuoširdžiai dėkojame parodos autoriui už suteiktą galimybę prisiglausti prie istorijos puslapių,

už labai prasmingą darbą ir nuoširdų bei įdomų parodos pristatymą...

 

Kviečiame aplankyti filatelijos parodą...  

 

Daugiau foto - NUOTRAUKOS