NAUJIENOS

Skautų stovykla 2020-08-07

Rugpjūčio 7 d. Slavikuose vyko skautų dienos stovykla, kurioje dalyvavo Slavikų Pr. P. Būčio skautų draugovė. Tai Slavikų seniūnijos bendruomenės centro ir neformalios Slavikų jaunimo grupės vykdomo projekto "Iniciatyvus jaunimas - bendruomenės ateitis 2020" dalis. Stovyklą pradėjome skautų rikiuote. Aplankę Kidulių dvarą ir susitikę su dvaro ponia, skautai ištvermingai atlaikė karštos saulės vonias ir 10 km pėsčiųjų žygio "Knygnešių takais" Šilininkų miškas-Slavikai trasą. Slavikuose žygeiviai pagerbė krašto knygnešių atminimą uždegdami žvakeles ant 9 knygnešių kapų, o Slavikų Šv. Onos bažnyčios šventoriuje - prie stogastulpio knygnešiams atminti. Atsigaivinę Šešupės teikiama gaiva, stovyklą užbaigėme prie skautiško laužo...

Daugiau foto - NUOTRAUKOS

http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/138-skautu-stovykla-2020-08-07