NAUJIENOS

Bendruomeninės veiklos rėmimas 2019

2019 metais išplėstinė Slavikų seniūnijos seniūnaičių sueiga nutarė teikti projekto "Mažosios architektūros atnaujinimas Slavikų seniūnijoje 2019" paraišką. Gavus projekto paramą 777,00 Eur, buvo atnaujinti 3 stogastulpiai: Knygnešiams, Misijoms atminti, Šv. Jurgis; 2 paminklinės skulptūros: "Senieji Slavikai" ir Pr. P. Būčio gimtinės ženklas; koplytstulpis "Šv. Dzidorius -artojų globėjas".

Visas fotografijas "Prieš" ir "Po" - rasite NUOTRAUKOS

http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/126-bendruomenines-veiklos-remimas-2019