NAUJIENOS

Laisvės gynėjų diena 2018-01-13

 

 

   Sausio 13 d. Slavikų Šv. Onos bažnyčioje minėjome

                       Laisvės gynėjų dieną. 

   Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Donatas Rolskis. Kartu su Slavikų bažnytiniu choru (vad. Vida Jakaitienė) bei būreliu slavikiečių pagerbėme žuvusius už Lietuvos laisvę, skaitėme skaitinius apie Sausio 13-osios įvykius, dainavome patriotines dainas.

  Daugiau foto - NUOTRAUKOS