NAUJIENOS

Bendruomeninė veikla 2017

 

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

 

                                                     2017-08- 09     Nr. S- 1810       

                                                                

DĖL 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ VIEŠINIMO

 

             „Šakių rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Slavikų  seniūnijos teritorijoje.

Paraiškas  gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti Slavikų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės, religinės  ir kitos nevyriausybinės organizacijos.

Tinkamomis finansuoti laikomos 2017 m. liepos 31 d. Slavikų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos, t.y.:

-  Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga  pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimąį bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Slavikų seniūnijos teritorijai projekto (-tų) įgyvendinimui yra skirta 518 Eur.

Rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai ir kiti su Priemonės įgyvendinimu susiję dokumentai skelbiami www.šakiai.lt žr.Bendruomeninės veiklos rėmimas 2017-2019m.

 

P.S. 2017m. rugpjūčio 23d. seniūnaičių sueigoje nutarta dalyvauti tik bendruomeninių akcijų ir iniciatyvų veikloje ir visus 518 eurų skirti Slavikų katalikų parapijos kapinių tvoros daliniam atnaujinimui.