NAUJIENOS

Žuvusiems eismo įvykiuose atminti'2017

  

 

Žuvusiems eismo įvykiuose atminti...

Jau ketvirti metai Slavikų seniūnijos bendruomenės centras kartu su Zanavykų muziejumi dalyvauja konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“, kurį organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Lapkričio 19 d. Slavikų parapijos Šv. Onos bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios eismo įvykiuose žuvusiems atminti. Tai devintas slavikiečių renginys, kurio metu buvo primenama bendruomenei, kaip svarbu saugiai elgtis gatvėse ir keliuose. Džiugu, kad šviesą atspindinčiomis priemonėmis pasidalinome ne tik su vietiniais gyventojais, bet ir su parapijiečiais iš kitų vietovių. Taip pat buvo linkima, kad nebūtume juodos dėmės vairuotojams, kad neilgėtų žuvusių eismo įvykiuose sąrašas.

 

BC pirmininkė Renata Baltrušaitienė

  

  

Rugsėjo 1-oji

  Mokslo ir žinių diena

   Rugsėjo 1-oji minima kaip Mokslo ir žinių diena. Tai diena, kai baigiasi kalendorinė vasara, kai po atostogų į mokyklas suguža jaunoji mūsų karta. Po nerūpestingos vasaros prasideda vis nauji ir kiti rūpesčiai rūpestėliai... Dauguma moksleivių į mokyklą keliauja ne vieną kilometrą. Todėl reikia pasirūpinti jų saugia kelione į mokyklą ir atgal. Jau tradicija tapo mokslo metų pradžios šventėje dalyvauti bendruomenės šventėje ir priminti ne tik jauniesiems, bet ir vyresniems eismo dalyviams apie saugumą gatvėse ir keliuose, apie tai, kaip svarbu, ypač tamsiu paros metu, nebūti juoda dėme kelyje – kaip laimingai keliauti ir būti sveikais...

   Slavikų seniūnijos bendruomenės centras jau ketvirti metai sėkmingai kartu su Zanavykų muziejumi dalyvauja konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2017“. Šį konkursą organizuoja Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Glaudų ryšį su konkurse dalyvaujančiomis mūsų rajono bendruomenėmis palaiko ir padeda organizuoti įvairias akcijas (ir Rugsėjo 1-osios šventėje) VĮ „Marijampolės regiono keliai“ eismo saugumo specialistas Egidijus Lovskis.

   Šventės metu patiems mažiausiems Slavikų pagrindinės mokyklos moksleiviams buvo įteiktos lavinančios knygelės saugaus eismo tema. Neužmiršti ir mūsų mokyklos jaunieji dviratininkai, kurie sėkmingai dalyvauja respublikinėse jaunųjų dviratininkų varžybose „Saugus ratas“ - vieninteliai Šakių rajone. Jiems įteiktos šviesą atspindinčios liemenės. Kitiems moksleiviams padovanotos liniuotės saugaus eismo tema. Pradinių klasių mokytojos taip pat paskatintos priemonėmis, kurių pagalba galės skatinti vaikus saugiai elgtis keliuose. Na, o vyriausi – dešimtokai – visiems parodė, kaip teisingai reikia nešioti atšvaitus.

   Tikimės, kad rūpinsimės savo ir vieni kitų saugumu bei saugiai keliausime...  

   Daugiau foto - NUOTRAUKOS

  

  

  

Atšvaitų dienos akcija'2017

      

       Spalio 26-27d. Slavikų seniūnijos teritorijoje vyko akcija, skirta Atšvaitų dienai.
       Norisi pasidžiaugti,kad dauguma gyventojų rūpinasi savo ir kitų saugumu - nešioja šviesą atspindinčias priemones.

       Buvo ir tokių, kurie nedrįso "įsiamžinti" gavę priemonių, kiti pageidavo atnaujinti jau susidėvėjusias liemenes. Tačiau svarbiausia, kad jie būtų saugūs ir laimingai kelių eismo dalyviai.  

      Tai dalis konkurso "Eismo saugumas bendruomenėse", kuriame kartu su Zanavykų muziejumi dalyvauja ir Slavikų seniūnijos bendruomenės centras. Šį konkursą organizuoja Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

   

   

 

Bendruomeninė veikla 2017

 

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

 

                                                     2017-08- 09     Nr. S- 1810       

                                                                

DĖL 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ VIEŠINIMO

 

             „Šakių rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Slavikų  seniūnijos teritorijoje.

Paraiškas  gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti Slavikų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės, religinės  ir kitos nevyriausybinės organizacijos.

Tinkamomis finansuoti laikomos 2017 m. liepos 31 d. Slavikų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos, t.y.:

-  Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga  pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimąį bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Slavikų seniūnijos teritorijai projekto (-tų) įgyvendinimui yra skirta 518 Eur.

Rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai ir kiti su Priemonės įgyvendinimu susiję dokumentai skelbiami www.šakiai.lt žr.Bendruomeninės veiklos rėmimas 2017-2019m.

 

P.S. 2017m. rugpjūčio 23d. seniūnaičių sueigoje nutarta dalyvauti tik bendruomeninių akcijų ir iniciatyvų veikloje ir visus 518 eurų skirti Slavikų katalikų parapijos kapinių tvoros daliniam atnaujinimui.

Geri darbai - bendruomenės stiprybė

  Nesvarbu, ar rudeninė dargana, ar ūžaujantys vėjai, Vėlinių laikotarpiu visi sukame link kapinių, kad prisimintume, pagerbtume mirusius artimuosius, pažįstamus, draugus. Pati geriausia pagarba mirusiesiems yra sukalbėta malda, uždegta, tegul ir  kukli, žvakutė. Žinoma, nepamirštame ir kapaviečių aplinką sutvarkyti, pagrėbstyti, nukritusius medžių lapus surinkti...

     Svarbu ir, laikas nuo laiko, pasirūpinti bendru amžinojo poilsio vietos vaizdu. Mūsų - Slavikų - kapinių tvora užtverta bemaž prieš 17 metų. Turbūt visi pastebėjome, kad kasmet,  seniūnijos rūpesčiu, tvora  jau dveji metai po truputį atnaujinama. Šiais metais prie šios iniciatyvos, gavęs iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 518 eurų, prisijungė ir Slavikų seniūnijos bendruomenės centras. Sulaukę seniūnaičių, klebono ir seniūno pritarimo, pateikėme paraišką ir, gavę finansavimą, nupirkome visai vakarinei kapinių tvoros daliai reikalingas medžiagas. Atlikti darbus pažadėjome iki lapkričio 1 dienos. Šiandien galime pasidžiaugti, kad darbai atlikti talkų būdu – ir tai paraiškoje vadinama savanoriška veikla. Pavardžių neminėsime, bet pasakysime, kad visi, kurie atliko tvoros tvėrimo darbus: ir seniūnijos darbininkai, ir socialinės pašalpos gavėjai, ir šiaip neabejingi bendruomenės nariai - nepabūgo nepalankių šiemečių orų ir prieš gerą savaitę darbus pabaigė. Kaip ir buvo planuota, projektas ,,Geri darbai – bendruomenės stiprybė“ sėkmingai užbaigtas. Ačiū visiems: kas planavo, projektavo, skaičiavo ir patarimais prisidėjo. O didžiausias Ačiū tiems, kurie dirbo.

     Slavikų seniūnijos bendruomenės centro ir Slavikų seniūnijos seniūno Vidmanto Sprainaičio vardu belieka tikėtis, kad ateinančiais metais ir likusi kapinių tvoros dalis bus atnaujinama.