NAUJIENOS

Laisvės gynėjų diena 2018-01-13

 

 

   Sausio 13 d. Slavikų Šv. Onos bažnyčioje minėjome

                       Laisvės gynėjų dieną. 

   Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Donatas Rolskis. Kartu su Slavikų bažnytiniu choru (vad. Vida Jakaitienė) bei būreliu slavikiečių pagerbėme žuvusius už Lietuvos laisvę, skaitėme skaitinius apie Sausio 13-osios įvykius, dainavome patriotines dainas.

  Daugiau foto - NUOTRAUKOS

 

 

   

Ikimokyklinukų kalėdinė popietė 2017

   

 

      Gruodžio 17 d. Slavikų seniūnijos salėje įvyko mažiausių seniūnijos gyventojų

kalėdinė popietė, kurios metu visi susitiko su Kalėdų Seneliu ir Kiškiu Piškiu. 

      Daugiau informacijos - artimiausiu laiku...

      Daugiau foto - NUOTRAUKOS

 

 

 

 

 

 

   

Eglutės įžiebimas 2017

   Gruodžio 22 d., pagal senas tradicijas - eglutes puošti priešpat šventes - slavikiečiai įžiebė ir savo miestelio kalėdinę eglutę.

   Laikas neprailgo, nes smagiai ir linksmai šokome, žaidėme - linkėjome vieni kitiems gerų artėjančių švenčių...

  Linksmų, šiltų, jaukių Šv. Kalėdų draugų ir artimųjų rate... Laimingų artėjančių 2018 metų.

   

Daugiau foto - http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/87-eglutes-iziebimas-2017

 

Savaitė su knyga' 2017

   

   Gruodžio 1 d. Slavikų pagrindinėje mokykloje vyko renginių ciklo "Savaitė su knyga" baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo ir  Slavikų laisvalaikio centro, bibliotekos darbuotojos bei viešnios: kraštietė poetė Ona Jasinskienė bei Šakių viešosios bibliotekos darbuotoja Lina Eringienė. 

   Daugiau informacijos - greitu laiku. 

 

 

   

Bendruomenės kalendorius

 Bendruomenės kalendoriaus

pristatymas‘  2017

 Baigiantis 2017-iems metams, Slavikų seniūnijos bendruomenė gruodžio 13 d. susirinko į Slavikų seniūnijos salę pasidžiaugti nuveiktais darbais, pasigirti pasiektais rezultatais. Viena iš rezultatyvių veiklų – nuo 2005 metų vykdomi projektai, skirti jaunimo užimtumui: sporto varžybos vasaros metu mokykloje ir Slavikų „pliaže“ – prieigoje prie Šešupės. Varžybų organizavimui lėšos gaunamos iš Šakių rajono savivaldybės finansuojamos jaunimo ir NVO programos. Dėka finansuotų projektų Slavikų jaunimas šaltuoju metų laiku turi galimybę sportuoti laisvalaikio centro rūsyje.

 Šiais metais taip pat vykdėme projektą „Iniciatyvus jaunimas – bendruomenės ateitis 2017“ – be vykusių sporto varžybų, buvo paskelbtas foto konkursas „Gimtojo krašto grožis“. Viena iš konkurso sąlygų buvo – peizažai, užfiksuoti Slavikų seniūnijos teritorijoje. Džiugu, kad sulaukėme nemažai – dešimties – fotografijos mėgėjų, pastebinčių savo krašte gražius momentus. Taip Slavikų bendruomenę pasiekė pirmas slavikiečių 2018 metų kalendorius. Kiekvienam foto konkurso dalyviui buvo įteiktas naujas „kūrinys“.

  Taip pat kalendorius nukeliavo, kaip padėka už ilgametę bendrystę, į Slavikų pagrindinę mokyklą, Slavikų seniūniją ir kitas bendruomeniškas įstaigas.

  Kol vyko slavikiečių 2018 metų kalendoriaus pristatymas ir apdovanojimai – visi renginio dalyviai galėjo pasigrožėti visomis konkursui pateiktomis foto nuotraukomis.

   Popietės pabaigoje visi stebėjome Sudargo moterų klubo spektaklį pagal K. Binkį „Kai atsarga daro gėdą“.