NAUJIENOS

Slavikų miestelio šventė 2018-07-28

Skautų stovykla 2018

 

Birželio 29-30 d. neformali Slavikų jaunimo grupė vykdė projektą "Pažink savąjį kraštą - būk iniciatyvus ir sportuok aktyviai", kuris buvo finansuotas iš Šakių rajono savivaldybės administracijos Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programos. Šio projekto metu buvo suorganizuota trijų skautų draugovių stovykla. Norisi pasidžiaugti, kad stovykloje dalyvavo Slavikų Pr. P. Būčio (vadovė Auksė Kriščiokaitienė), Marijampolės J. Totoraičio ir Kalvarijos M. Avietėnaitės (vadovė Jolanta Lukšienė) skautų draugovės. Iškilmingos draugovių rikiuotės metu prisiekė jaunieji skautai, kuriems buvo užrištos skautų kaklaraiščiai pagal patyrimo laipsnius. Stovykloje dalyvavo 37 dalyviai. Visus stovyklautojus pasveikino Slavikų pagrindinės mokyklos direktorius Juozas Rakickas, Slavikų parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis, Sudargo seniūnė l.e. Slavikų seniūno pareigas Rita Grigaitienė. Projekto metu buvo suorganizuotas pėsčiųjų žygis „Knygnešių takais“. Startavus iš Slavikų pagrindinės mokyklos stadiono, kur buvo įsikūrusi skautų stovykla, pėsčiųjų žygio dalyviai aplankė ir sutvarkė 9 knygnešių ir 11 kunigų kapus, uždegė atminimo žvakeles. Lydimi Slavikų laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorės Renatos Baltrušaitienės, dalyviai susipažino su Slavikų krašto ir knygnešystės istorija, žygiuodami pasidžiaugė gražia gamta ir įžymiomis Slavikų vietovėmis, paminklais.

                      Įveikę dalį pėsčiųjų žygio trasos, žygeiviai užsuko į prieigą prie Šešupės, vadinamą Slavikų „pliažu“. Čia ne tik atsigaivino „valstybinėje sienoje“, bet ir išbandė save įvairiuose žaidimuose. Pailsėję jaunieji pėsčiųjų žygio dalyviai, patraukė link Šilgaliuose esančios knygnešių Būčių sodybos. Pakeliui užsukome į Zigmo Naujokaičio puoselėjamą Kurynės dendrologinį rinkinį. Čia Kurynės parko šeimininkas mielai sutiko svečius ir papasakojo apie parko įkūrimo pradžią ir vykdomus darbus.

                      Pasigrožėję gražiu gamtos kampeliu, pėsčiųjų žygio dalyviai patraukė link Šilgalių kaime esančios sodybos, kur buvo uždegtos atminimo žvakelės ir sutvarkyta aplinka prie paminklinės skulptūros, žyminčios vyskupo Pr. P. Būčio tėviškę. Žygio metu nueita apie 20 km. Lydint „globėjai“ Renatai Baltrušaitienei, visi žygio dalyviai sėkmingai pasiekė finišą – sugrįžo į stovyklą Slavikų pagrindinėje mokykloje. Pasistiprinę skaniu Rimos Birštonienės pagamintu plovu, skautai žaidė įvairius žaidimus komandose,„bavarišką“ tinklinį, krepšinį.

                      Artėjant vakarui, Slavikų parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis mokykloje salėje aukojo Šv. Mišias, bendravo su jaunaisiais skautais. Vėliau, pasistiprinę karšta barščių sriuba, vakarojo prie laužo.

                      Antra diena stovyklautojus taip pat lepino gražiu oru. Todėl jaunieji skautai dar kartą išsiruošė į pėsčiųjų žygį, bet jau Slavikų kaimo teritorijoje. Sugrįžus vyko diskusijos, aptarimas,Slavikų seniūnijos bendruomenės centro pirmininkė Renata Baltrušaitienė pristatė konkursą „Eismo saugumas bendruomenėse 2018“, kurį organizuoja Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Skatinant jaunus eismo dalyvius ir akcentuojant saugiai elgtis gatvėse ir keliuose, kiekvienas stovyklos dalyvis parašė linkėjimus savo draugams ir padovanojo vienas kitam atvirutes saugaus eismo tema. 

                      Tikimės, kad ir kitais metais bus nutiesti skautų draugovių bendrystės tiltai.

 

Daugiau foto - NUOTRAUKOS

  

  

Pėsčiųjų žygis "Knygos kelias" 2018-07-07

Liepos 7 d. įvyko Šimtmečio pėsčiųjų žygis "Knygos kelias". 57-eri žygio dalyviai, kurių amžius buvo nuo 5 iki 84 metų, sėkmingai nešė knygas nuo Slavikų Šv. Onos bažnyčios iki Kidulių dvaro. Pagerbę Slavikų krašto knygnešius, žygeiviai keliavo ne tik keliu, bet ir miškais, kirtimais. Taip sukorė nė daug, nė mažai - 22 kilometrus. Laimingai užbaigę kelionę, visi pakartodami gardžiavosi žirnių koše iš pasieniečių virtuvės. Už pagalbą dėkingi VSAT Pagėgių rinktinės Rociškių užkardos darbuotojams ir gaspadinėms Ritai Petravičiūtei ir Grytei Baršauskaitei. 
Šimtmečio žygio "Knygos kelias" organizatoriai: Veronika Novickaitė, Renata Baltrušaitienė ir Ričardas Žilaitis dėkoja visiems žygio dalyviams bei rėmėjams: Šakių KC, Slavikų pagrindinei mokyklai, Kidulių seniūnijai.

Daugiau foto - NUOTRAUKOS


Birutės Danielienės kūrybos pristatymas'2018


Šilta, jauki poezijos ir muzikos popietė su poete Birute Danieliene ir dainų autorium bei atlikėju Arūnu Danieliumi vyko birželio 8 d. Slavikų seniūnijos salėje.

 

Svečiai užbūrė nuoširdumu ir paprastumu. Valanda prabėgo nepastebimai. Norėjosi  dar klausyti ir klausyti.

 

          Ačiū svečiams už gerą nuotaiką , ir žiūrovams, nepagailėjusiems savo brangaus laiko.

 

 

 

Katalikiška stovykla Bagotoje2018

 

Bagotojoje (Kazlų Rūdos sav.) vyko Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapijos organizuojama vaikų stovykla. Šios katalikiškos stovyklos tikslas – mokyti vaikus pažinti Kristų, padėti jiems suprasti tikėjimo tiesas, gyventi jomis. Svarbu, kad kiekvienas katalikas, nepaisant amžiaus, būtų ir Visuotinės Bažnyčios nariu, dalyvautų jos gyvenime ir taptų pavyzdžiu kitiems, todėl stovyklos tema – “Skleiskite meilę visur, kur esate” /Šv. Motina Teresė/.  Vaikų vasaros poilsio stovykla organizuojama  vienuolikti metai iš eilės, siekiant sudaryti sąlygas vaikams turiningai ir prasmingai praleisti laisvalaikį, pailsėti, suderinti tai su kūrybine, sportine, menine, pažintine veikla. Organizuojama įvairi edukacinė veikla stovykloje poilsiaujantiems mokiniams, jungianti  ir kitų įstaigų atstovus.

Liepos 10 dieną  Zanavykų muziejaus darbuotojos stovyklos dalyviams  pristatė edukacinę programą „Kraitinės skrynios ir suvenyrinės skrynutės“.  Užsiėmimo metu dalyviai praktiškai ir teoriškai susipažino  su kraičio skrynios istorija, reikšme, paskirtimi. Programa  lavina dėmesį, atmintį, piešimo įgūdžius. Užsiėmimo tikslas – supažindinti su Zanavykijos ir Lietuvos kraičio skrynių paskirtimi, praktine ir simboline reikšme, tradicijomis, skatinti susidomėjimą etnografija, gebėjimą pažinti simbolius, kuriais puošiami senoviniai buities daiktai.

Po edukacinės programos dalyviams buvo pristatytas  konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse 2018“, kurį organizuoja Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Skatinant eismo dalyvius ir akcentuojant saugiai elgtis gatvėse, kiekvienam stovyklos dalyviui  buvo išdalintos saugaus eismo priemonės.