NAUJIENOS

Šakių kalendorius 2018

 

 2018 metų Šakių kalendorius Slavikuose...

 

  Vasario 26 d. Slavikų seniūnijos salėje buvo pristatytas

2018 metų kalendorius. Norisi pasidžiaugti gražia bendryste su poetėmis "Mėlynosios paukštės" iš Šakių.

  Taip pat džiugu, kad kalendorių tradiciškai papuošė net 21 Slavikų pagrindinės mokyklos moksleivio (mokyt. G. Sniečkuvienė) ir slavikietės Inetos Vaškevičiūtės piešiniai. 

 

 

 

 

   

 

Daugiau foto - NUOTRAUKOS

Laisvės gynėjų diena 2018-01-13

 

 

   Sausio 13 d. Slavikų Šv. Onos bažnyčioje minėjome

                       Laisvės gynėjų dieną. 

   Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Donatas Rolskis. Kartu su Slavikų bažnytiniu choru (vad. Vida Jakaitienė) bei būreliu slavikiečių pagerbėme žuvusius už Lietuvos laisvę, skaitėme skaitinius apie Sausio 13-osios įvykius, dainavome patriotines dainas.

  Daugiau foto - NUOTRAUKOS

 

 

   

Užgavėnės 2018 Slavikuose

 


    Vasario 13 d. prie Slavikų seniūnijos slavikiečiai smagiai žiemą varė...

    Dėkojame visiems, kas padėjo: fotografavo, piešė, laužą krovė, blynus kepė ir uogiene tepė...

    Visiems, kas nestovėjo, o persirengę linksmai judėjo...

    Viešnioms iš Užgirių - kad pro šalį nenuskubėjo...

       Daugiau foto - NUOTRAUKOS


  

Eglutės įžiebimas 2017

   Gruodžio 22 d., pagal senas tradicijas - eglutes puošti priešpat šventes - slavikiečiai įžiebė ir savo miestelio kalėdinę eglutę.

   Laikas neprailgo, nes smagiai ir linksmai šokome, žaidėme - linkėjome vieni kitiems gerų artėjančių švenčių...

  Linksmų, šiltų, jaukių Šv. Kalėdų draugų ir artimųjų rate... Laimingų artėjančių 2018 metų.

   

Daugiau foto - http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/87-eglutes-iziebimas-2017

 

VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-ETIS SLAVIKUOSE

                       Vasario 16 d. slavikiečiai iš jų svečiai Šv. Onos bažnyčioje iškilmingai šventė Lietuvos valstybės atkūrimo 100-etį.

 

       Šv. Mišias aukojo Slavikų parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis. Giesmėmis įsiliejo bažnytinis choras (vad. Vida Jakaitienė). Susikaupę suskaičiavome visą šimtą bažnyčios varpo dūžių. Šventinį minėjimą pradėjo klebonas. Klausėmės Slavikų pagrindinės mokyklos jaunųjų dainininkų Auksės Mačiulaitytės ir Jokūbo Kriaučiūno atliekamų dainų, kuriems gitara pritarė Lukas Mačiulaitis.

       Valstybės atkūrimo 100-ečiui skirtas skaitovių Auksės Kriščiokaitienės ir Elvyros Intupienės skaitomas eiles papuošė Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ (vad. Rasa Pužauskienė) atliekamos dainos. Šventinį koncertą baigėme visi kartu dainuodami bendras dainas.

      Tada nusileidome prie atminimo lentų, skirtų 1918-1920 metų Slavikų valsčiaus savanoriams ir Vyčio kryžiaus ordininkams atminti.

      Čia – buvęs Slavikų seniūnas Vidmantas Sprainaitis papasakojo apie atminimo lentų atidengimo idėją bei jos įgyvendinimą ir pašventinimą 2017 metų Šv. Onos atlaidų metu. Šakių kultūros centro Slavikų laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Renata Baltrušaitienė pasidžiaugė tuo, kad, nors atminimo lentos atidengtos dar tik metai, bet atsiranda vis daugiau paminėtų kovotojų artimųjų , kurie su visais kartu nusilenkia jiems už kovą vardan Lietuvos laisvės.

     Dėkojame visiems, dalyvavusiems Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ečio šventėje. Taip pat „ačiū“ slavikietei Jorūnei Stanaitytei už įamžintas šventės akimirkas...

                                                                                                                                     Renata Baltrušaitienė

  

 

Daugiau foto - NUOTRAUKOS